Om mig

OM MIG:

 

Jeg blev færdig med uddannelsen til tegnsprogstolk i 2004 på Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation, KC i Århus.

Herefter har jeg været ansat som tegnsprogstolk ved Center for Døve, Århus Tolkecenter – senere Tolkecenter Danmark og ved 12K.

Mine efterhånden mange år i faget har givet mig en masse kompetencer og erfaring indenfor tegnsprogstolkning og tolkning til tegnstøttet kommunikation for både døve, hørehæmmede og CI-brugere. Jeg er derudover også uddannet fjerntolk.

Jeg er bosiddende i Hørning ved Skanderborg, hvor jeg bor med min mand og børn.


 

Jeg lægger stor vægt på:

Fleksibilitet

Mødestabilitet

Tavshedspligt

Tæt samarbejde med andre selvstændige tolke og tolkefirmaer

 

 

            Mette Bjerring  Tlf: 22 58 00 47  tolk@mettebjerring.com  CVR: 39625822