Priser

Priser og betingelser

 

Der opkræves efter Center for Døves(CFD’s) priser og takstzoner på alle områder, hvor der ikke er indgået særlig aftale.


Læs mere her:

https://www.cfd.dk/tolkning/takster-og-vilkaar            Mette Bjerring  Tlf: 22 58 00 47  tolk@mettebjerring.com  CVR: 39625822